Proizvodi

Drvene pelete proizvodimo mlevenjem, sušenjem, dodatnim usitnjavanjem i presovanjem sirovine (piljevina, sečka i drveni čips). S obzirom da su izrađeni od 100% drveta, naši peleti su gušći i teži, što kao rezultat ima sporije i ravnomernije sagorevanje, pa ih to čini veoma efikasnim gorivom.

Proizvodnja se odvija u kontrolisanim uslovima u skladu sa evropskim EN PLUS A2  standardom : prečnik od 6 mm, dužina do 20 mm, vlaga 6,9 %, ostatak pepela 1,1 % i donja granica energetske vrednosti 17,24 MJ. Preuzmite pdf verziju

Jedna od najvažnijih prednosti peleta je da pepeo nastao njihovim sagorevanjem iznosi oko 1%, a energetska vrednost iznad 18 MJ po kilogramu. Peleti se koriste za peći i kotlove za grejanje, kako u kućama i stanovima, tako i kod velikih potrošača.

Pakovanje tip I

PE vreće od 15 kg
(70 vreća na paleti – 1.050 kg)

Vreće mogu biti bez štampe, kao i sa bilo kojim dizajnom, a prema potrebama kupca.

Pakovanje tip II

PE vreće od 1.030 kg

Većim potrošačima u ponudi je takozvani BigBag težine 1.030 kg, dimenzija 91×91×180 cm

Proizvodi
ProizvodiFabrika
CiperVreca 15kg
Pelet